Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
19. června 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Falegnameria Volpe se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Falegnameria Volpe a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Falegnameria Volpe souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Falegnameria Volpe shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Falegnameria Volpe také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Falegnameria Volpe automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Falegnameria Volpe využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Falegnameria Volpe.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Falegnameria Volpe, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Falegnameria Volpe nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Falegnameria Volpe doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Falegnameria Volpe. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Falegnameria Volpe nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Falegnameria Volpe a rodinu webů Falegnameria Volpe.

Použití osobních informací

Falegnameria Volpe shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Falegnameria Volpe a k poskytování služeb, o které jste požádali. Falegnameria Volpe také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Falegnameria Volpe a jeho přidružených částí. Falegnameria Volpe vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Falegnameria Volpe neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Falegnameria Volpe Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Falegnameria Volpe může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Falegnameria Volpe a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Falegnameria Volpe nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Falegnameria Volpe udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Falegnameria Volpe za účelem zjištění, jaké služby Falegnameria Volpe jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Falegnameria Volpe, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Falegnameria Volpe prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Falegnameria Volpe nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Falegnameria Volpe a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Falegnameria Volpe nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Falegnameria Volpe používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Falegnameria Volpe nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Falegnameria Volpe, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Falegnameria Volpe nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Falegnameria Volpe zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Falegnameria Volpe uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Falegnameria Volpe vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Falegnameria Volpe nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Falegnameria Volpe na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
GIMAR s.r.l. - via Archimede 1 - 71025 Castelluccio dei Sauri(FG) - C.F./P.IVA 03863940718   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation